Socialna služba

Nazaj

Delo socialne delavke v domu je vezano na pripravo starejšega človeka na domsko oskrbo, na prihod v dom in na bivanje v domu, pri čemer poskrbi, da se pri vsakem posamezniku upoštevajo maksimalne življenjske možnosti.

Pri svojem delu se opira na naslednje metode socialnega dela:

 • svetovanje;
 • obravnava (individualna, skupinska);
 • intervencija;
 • zastopanje;
 • preskrba in oskrba.

Delo s prosilci in njihovimi svojci pred sprejemom v dom:

 • delo s prejetimi vlogami;
 • svetovalni razgovor z prosilcem in svojci;
 • urejanje prosilčeve dokumentacije;
 • pomoč posamezniku in družini;
 • možnost uveljavljanja različnih oblik pomoči pred sprejemom.

Delo socialne delavke ob sprejemu novega stanovalca v dom:

 • priprava potrebne dokumentacije za sprejem bodočega stanovalca;
 • delo z novo sprejetim stanovalcem in njegovimi svojci;
 • seznanitev s strokovnimi delavci in osebjem na oddelku;
 • namestitev stanovalca v sobo, predstavitev ostalim stanovalcem na skupini ter seznanitev z življenjem v domu;
 • seznanitev novega stanovalca s hišnim redom;
 • sklenitev dogovora o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva;
 • urejanje osebnih zadev za stanovalce (osebne in zdravstvene izkaznice, denarne zadeve, prijava začasnega ali stalnega bivališča, urejanje skrbništva);
 • strokovno sodelovanje v timu, v okviru reševanja socialno varstvene in zdravstvene problematike;
 • povezovanje z drugimi strokovnimi službami v domu in izven doma;
 • vodenje skupine v domu in sodelovanje pri izvajanju raznih domskih prireditev.

Pomoč novo sprejetemu stanovalcu in njihovim svojcem pri vključevanju in prilagajanju na novo življenjsko okolje:

 • vodenje in sodelovanje s prostovoljci;
 • spodbujanje stanovalcev k vključitvi v različne domske aktivnosti (skupino za samopomoč, ročna dela,…);
 • svetovalni razgovori s stanovalci, ki potekajo individualno ali skupinsko (težave in problemi osebne narave);
 • vodenje Klubov svojcev;
 • izdelava individualnega načrta za vsakega novo sprejetega stanovalca in spremljanje zagotavljanja postavljenih ciljev;
 • sodelovanje z zunanjimi institucijami (CSD, bolnica,…).

Socialna služba

Uradni podatki

Stopite v stik