Pomoč na domu

S 1. marcem 2008 je izvajanje storitev pomoči na domu v Občini Rogaška Slatina prevzel Pegazov dom, ki že opravlja storitve institucionalnega varstva. Pegazov dom je od Občine pridobil koncesijo za izvajanje storitev pomoči na domu. S tem se širi paleta storitev, ki jih dom kot izvajalec lahko ponudi svojemu okolju.

Naš osnovni namen je nudenje občasne pomoči, s katero se starostnikom in drugim osebam z zdravstvenimi težavami omogoča, da čim dlje ostanejo v svojem domačem okolju .

Pomoč na domu neposredno izvajajo štiri socialne oskrbovalke, strokovno vodenje in koordinacijo pa vodi socialna delavka Pegazovega doma. Med opravljanje storitev sodijo zgolj tista opravila, ki so namenjena izključno uporabnikom in njihovim osebnim potrebam za varno in dostojno življenje v njihovem najožjem bivalnem okolju, uporabnik pa ima možnost, da lahko sam izbere socialno oskrbovalko, v kolikor njen urnik dela še ni polno zaseden.

Vsebino, obseg in način izvajanja storitve ter obveznosti in odgovornosti so opredeljene v dogovoru, ki ga skleneta Pegazov dom in uporabnik na osnovi organizacijskih in kadrovskih zmožnosti doma ter na podlagi ugotovljenih potreb uporabnika.

V okviru storitev pomoči na domu uporabnikom in njihovim svojcem nudimo svetovanje različnih strokovnih delavcev, uporabnikom pa ponujamo možnost vključevanja v različne domske aktivnosti kot so ročna dela, bralne urice, vaje za spomin itd., vabljeni pa so tudi na prireditve in nastope, ki se izvajajo v Pegazovem domu.

Informacije

Za vse dodatne informacije se lahko obrnete na socialno službo Pegazovega doma pisno, osebno ali pokličete na telefonsko številko 818 55 00.

Uradni podatki

Stopite v stik