Dnevno varstvo

Cena storitve dnevnega varstva:

Cena storitve za:

uporabnike na vitalnih in negovalnih skupinah 12,00 €
uporabnike na skupini z demenco 15,00 €
dnevno varstvo za uporabnike nad 8 ur dnevno 19,00 €