Vizija, poslanstvo in vrednote

Nazaj

VIZIJA

Želimo ohranjati in razvijati vlogo kakovostnega, inovativnega in prepoznavnega doma za starejše v Republiki  Sloveniji.  S strokovnim osebjem bomo oblikovali in izvajali najkvalitetnejše in inovativne programe. Z odprtostjo bomo dosegali čim večjo vključenost različnih generacij in ostali referenčna ustanova na področju storitev za starejše v lokalnem okolju.

POSLANSTVO

Pegazov dom:

  • starejšim zagotavlja izvajanje celovite skrbi za starejše, ki bivajo v domu in starejšim, ki želijo pomoč na domu;
  • se povezuje z ustanovami v okolju,  ki pripomorejo h kvalitetnejšemu življenju starejših;
  • razvija sodobni koncept varstva starejših, ki temelji na spoznanjih socialne psihologije in geriatrije ter sociološko zaokroženih manjših bivalnih enot (gospodinjskih skupin);
  • si prizadeva graditi takšne medsebojne odnose in vzpostavljati takšno okolje, da se bo vsak posameznik v domu čutil sprejetega in razumljenega in se tako zavedal svoje vrednosti in dostojanstva.

VREDNOTE

  • spoštljivost in prijaznost – pri svojem delu smo spoštljivi, prijazni, ohranjamo dostojanstvo uporabnikov, vsakomur   prisluhnemo in mu po svojih najboljših močeh pomagamo;
  • odgovornost in strokovnost – izpolnjujemo svoje obveznosti in prevzemamo osebno odgovornost za svoje ravnanje. Zaposleni smo odgovorni do sebe, sodelavcev, uporabnikov, svojcev in do materialnih stvari ter pripomočkov, ki jih uporabljamo pri svojem delu. Delujemo po najvišjih strokovnih standardih, skrbimo za stalno izpopolnjevanje naših zaposlenih;
  • poštenost – zaposleni težimo k poštenosti, ki se odraža v pristopu do službenih obveznosti, čim večje pripadnosti in zavzetosti za delo, ki ga opravljamo. Gradimo tudi pošten in pravičen odnos do sodelavcev, stanovalcev, svojcev in obiskovalcev;
  • inovativnost – razvijamo nove in alternativne oblike obravnave starejših.

Uradni podatki

Stopite v stik