Obseg pomoči

 1. Gospodinjska pomoč:

  • prinašanje enega pripravljenega obroka hrane,
  • nabava živil in priprava enega obroka hrane,
  • pomivanje porabljene posode,
  • osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti,
  • postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora.
 2. Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih:

  • pomoč pri oblačenju/slačenju,
  • pomoč pri umivanju/kopanju,
  • pomoč pri hranjenju,
  • pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb,
  • vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov.
 3. Pomoč pri ohranjanju osebnih stikov:

  • vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
  • spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti,
  • informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca,
  • priprava na institucionalno varstvo. 

 

Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se lahko izvaja vse dni v tednu in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.

Storitve pomoči na domu opravljamo vse dni v tednu, vključno s soboto in nedeljo ter prazniki, v času med 7.00 in 20.00 uro zvečer.

V izjemnih primerih si pridržujemo pravico do spremembe trajanja in obsega storitve, o čemer so uporabniki obveščeni.

Stopite v stik

Pegazov dom
Celjska cesta 11
3250 Rogaška Slatina
03 818 55 00
tajnistvo@pegazov-dom.si
pegazov-dom.si

Uradni podatki

Comett domovi d.o.o.
Pegazov dom Rogaška Slatina
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI 56 05100-8015067390 (ABANKA d.d.)

Sledite nam

Desktop5.jpg
Desktop6.jpg