Pomoč na domu

Nazaj

Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša od 1.1.2024:23,47 €/uro
Subvencije*:17,21 €/uro

 

Cena storitve za uporabnika:

Ob delavnikih:                                                                          6,26 €/uro
Ob nedeljah:                                                                          8,76 €/uro
Ob državnih praznikih:                                                                          9,39 €/uro

Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV. * Subvencije: iz proračuna občine Rogaška Slatina

Uradni podatki

Stopite v stik