Pomoč na domu

Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša od 1.1.2020:18,42 EUR/uro
Subvencije*:12,54 EUR/uro

Cena storitve za uporabnika:

Ob delavnikih:5,88 EUR/uro
Ob nedeljah:8,23 EUR/uro
Ob državnih praznikih:8,82 EUR/uro

Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV. * Subvencije: iz proračuna občine Rogaška Slatina

Stopite v stik

Pegazov dom
Celjska cesta 11
3250 Rogaška Slatina
03 818 55 00
tajnistvo@pegazov-dom.si
pegazov-dom.si

Uradni podatki

Comett domovi d.o.o.
Pegazov dom Rogaška Slatina
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI 56 05100-8015067390 (ABANKA d.d.)

Sledite nam

Desktop5.jpg
Desktop6.jpg