Pomoč na domu

Ekonomska cena storitve pomoči na domu znaša od 1.10.2017: 16,04 EUR/uro
Subvencije*: 10,55 EUR/uro

Cena storitve za uporabnika:

Ob delavnikih: 5,59 EUR/uro
Ob nedeljah: 7,83 EUR/uro
Ob državnih praznikih: 8,39 EUR/uro

Cene socialno-varstvenih storitev so po 6. točki 1. odstavka 42. člena Zakona o DDV oproščene DDV.

* Subvencije: iz proračuna občine Rogaška Slatina