Prostovoljno delo v Pegazovem domu

Nazaj

Dober mesec je naokoli, odkar smo v Pegazovem domu začeli s prostovoljnim delom, za individualno druženje z stanovalci in za pomoč pri skupnih aktivnosti.
Cilji programa so povezovanje vseh generacij v lokalni skupnosti in širše, osebnostna rast mladih, zadovoljevanje nematerialnih potreb, zapolnitev prostega časa, pridobitev novih izkušenj in znanj, bogatenje življenja starih in mladih ljudi ter dvig kvalitete domskega življenja. Do sedaj se je vključilo 36 prostovoljcev različnih generacij-večina jih je iz Rogaške Slatine, ki tedensko obiskujejo enega ali več stanovalcev. V našo mrežo so se vključili s pomočjo Karitasa in Šolskega centra Rogaška Slatina, pa tudi z javnimi povabili preko radia in z vabili pri sv. mašah. Zelo veseli smo vseh, ki so se odločili za takšno obliko pomoči, saj nismo pričakovali, da bo tako veliko ljudi pripravljenih tako hitro sodelovati. Odziv vsekakor ne bi bil tako dober, če ne bi imeli tolikšne podpore in angažiranosti pri že omenjenih organizacijah. Prostovoljci obiskujejo stanovalce, ki nimajo bližnjih svojcev ali pa so le ti od daleč in prihajajo na obiske bolj poredko. Ti stanovalci imajo okrnjeno socialno mrežo in jim zato skušamo sooblikovati novo, kjer si lahko krepijo lastne vire duševne moči, sklepajo nova prijateljstva in tako ohranjajo svojo vitalnost. Prostovoljci jih peljejo na sprehod, jim prebirajo literaturo in časopise, se z njimi pogovarjajo in izvajajo različne aktivnosti. Za aktivnosti se dogovorimo skupaj, glede na želje in zmožnosti stanovalca in prostovoljca. Prostovoljci sodelujejo tudi pri skupnih sprehodih stanovalcev, ki so na vozičkih, pomagajo pri potujoči knjižnici in mesečni maši … Nekateri prostovoljci izvajajo tudi prakso v okviru poklicne kvalifikacije Socialni oskrbovalec na domu. Skupaj se srečujemo enkrat mesečno v intervizijski skupini, kjer je organizirano izobraževanje in izmenjevanje izkušenj. Tu je prostor za krepitev njihove prostovoljske kondicije in za reševanje težav, ki se lahko pojavijo pri njihovem delu. Do sedaj smo izvedli predavanji o načelih dobre komunikacije in osebnega pogovora ter o osnovnih smernicah ravnanja z osebami z motnjami sluha, vida, govora in gibalno oviranih ljudi. Vsak na svoj način prispevamo kamenček v mozaiku, ki tvori prijaznejši danes in boljši jutri za vse nas. Vsi, ki bi se nam želeli pridružiti, prisrčno vabljeni! Lidija Umek

Uradni podatki

Stopite v stik