Dnevno varstvo v Pegazovem domu

Nazaj

Ena izmed načrtovanih dejavnosti v Pegazovem domu je dnevno varstvo.
V prvih mesecih delovanja so bile vse naše aktivnosti usmerjene v sprejeme stanovalcev in vzpostavitev celotnega sistema v domu, v tem času se dnevnega varstva še nismo uspeli lotiti. Po petih mesecih se je življenje v domu ustalilo, zato se bomo lažje posvetili še drugim programom, ki so namenjeni starejši populaciji. Eden izmed njih je dnevno varstvo, kar pomeni, da uporabniki niso nastanjeni v domu, temveč v dom prihajajo bodisi vsak dan ali nekajkrat tedensko, odvisno od njihovih potreb in dogovorov. Program dnevnega varstva bomo organizirali že v jesenskih mesecih, če se bo izkazal interes za to obliko varstva. V dnevnem varstvu se uporabnikom zagotavljajo zdravstvena nega in socialna oskrba, prehrana ( po želji dietna ), razvedrilne aktivnosti: bralne in pevske urice, organizirano telovadbo, družabne igre, izlete in sprehode, izdelovanje dekoracij iz različnih materialov itd. Prihod v dnevno varstvo je predviden med 7.00 in 9.00 uro, odhod med 15. in 17. uro, program se izvaja od ponedeljka do sobote. Dom nudi proti plačilu tudi možnost prevoza, tako za prihod kot za povratek domov. Vsi, ki bi bili zainteresirani za dnevno varstvo v Pegazovem domu, nam svojo namero sporočite na naš naslov: Comett domovi, d.o.o., Pegazov dom, Celjska cesta 11, 3250 Rogaška Slatina, najkasneje do 10. septembra zaradi nadaljnje organizacije. Pri odločitvi je gotovo pomembna informacija tudi cena programa. Ta je določena s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev in znaša za storitve v trajanju 8 ur 70 % cene oskrbe I, oskrbe II ali oskrbe III, odvisno v katero kategorijo oskrbe je uporabnik glede na svoje zdravstveno stanje razvrščen. Če se storitev izvaja več ali manj ur dnevno, se cena sorazmerno zviša ali zniža. Tako znaša cena npr. za 8-urno storitev v oskrbi I. 2.795 tolarjev dnevno. Za oskrbo in dobro počutje uporabnikov skrbijo socialne oskrbovalke, seveda po potrebi gostuje v dnevnem varstvu tudi zdravstveno osebje, fizioterapevt in delovna terapevtka. Še enkrat, vabimo vse, ki ste zainteresirani za dnevno varstvo, da se nam oglasite in sporočite okvirni termin predvidene vključitve. ( Kristina Kampuš, direktorica )

Uradni podatki

Stopite v stik