Alzheimer caffe v zimskem vrtu

ponedeljek, 14. 1. 2019, 10.00–14.30