Želijo izvajati pomoč na domu

18. 5. 2007

Zaposleni v Pegazovem domu si želijo, da bi lahko poleg rednega dela izvajali še storitev pomoč na domu.
To socialno-varstveno storitev sedaj na območju celotnega Kozjanskega in Obsotelja izvaja center za socialno delo iz Šmarja pri Jelšah. Že lani so o izvajanju te storitve razmišljali tudi v vodstvu Pegazovega doma. "Mi smo na občino naslovili vlogo, občina pa mora izpeljati postopek javnega razpisa, na katerega se bomo zagotovo prijavili. Zavzemamo se za to, da bi storitev izvajali za slatinsko in rogaško občino," pravi Kristina Kampuš, direktorica Pegazovega doma. Lani so razmišljali že o storitvi dnevnega varstva. "Storitev bi lahko glede na tehnične in kadrovske pogoje začeli izvajati že lani jeseni, a na tem območju za dnevno varstvo ni interesa. Storitev smo promovirali, prebivalce obveščali, a interesa ni bilo, kar je po svoje tudi razumljivo. Ljudje so namreč radi doma, kolikor je le mogoče, ko pa zaradi bolezni in drugih težav, več ne morejo biti doma, se odločijo za celodnevno varstvo v domu," pojasnjuje Kristina Kampuš Sergeja Javornik, Rogaške novice