• Aktualno
  • Projekti
  • Zasadili smo zunanje rože in začimbe v skupinah Zarja in Spominčice

    29. 4. 2020

    Lotili smo se prijetnega permakulturnega opravila in zasadili cvetlice in začimbe v skupinah Zarja in Spominčice. Silvester, znan slatinski vinogradnik je z veliko skrbjo uredil tudi vinsko trto. Štefan in Veronika sta preverila ali kolo na Zarji še deluje … na koncu pa se je zgodilo še nekaj - Silvester je pokleknil pred ženo Marjeto, nič čudnega, ambient je zunaj zelo romantičen.

    Osrednja pa je bila permakultura s katero krepimo zaznavne, spoznavne in motorične sposobnosti ter socialne veščine. Telesna aktivnost, sprostitev in uživanje v naravi, omogočajo razvoj spretnosti, intelektualni razvoj, socializacijo. Človeku daje občutek, da je nekaj naredil, daje mu osebno zadovoljstvo ter vpliva na njegovo duhovno rast.

    Starostniki zaradi različnih razlogov (starostne spremembe, bolezni, invalidnost itd.) ne zmorejo več obdelovati klasičnih talnih vrtov, še vedno pa želijo imeti stik z naravo in skrbeti za rastline. V celoten proces dela v okviru aktivnosti hortikulturne terapije želimo aktivno vključiti čim več stanovalcev in stanovalk. Pri pripravi programa se nameni poseben poudarek stanovalcem z demenco. Že s spremljanjem dogajanja v svoji okolici dosegajo pomembne pozitivne spremembe v svojem psihofizičnem počutju.