Računalniška pismenost seniorjev

20. 11. 2007

Veliko starejših se, zaradi nepoznavanja vseh prednosti, ki jih prinaša, brani novih tehnologij.
Tisti, ki so radovedni in so se pripravljeni učiti in spopadati z novostmi pa spoznajo, da odkrijejo novo dimenzijo, ki pomeni novo kakovost bivanja in povezave s svetom. Vse več starejših, ob primernem suportu, uporablja nove tehnologije, zlasti računalnik in internet, kot medije za spoznavanje sveta, izobraževanje in vzpostavljanje novih poznanstev. V Pegazovem domu je stanovalcem, ki to želijo, omogočeno spoznavanje osnov računalništva: elektronska pošta in dopisovanje s svojci ter deskanje po internetu. Mateja Fidler, delovna terapevtka