Pegazovih 15 let

31. 3. 2021

Pegazov dom v Rogaški Slatini, zgrajen v letu 2006 kot prvi dom v Sloveniji po konceptu gospodinjskih skupin, je 31. marca interno za stanovalce in na zunanji odprti terasi obeležil 15 let svojega delovanja. 

Direktorica, Kristina Kampuš, je v nagovoru povedala:

»V vseh letih je bila v ospredju naravnanost na stanovalce in njihove potrebe, na izboljšave ter upoštevanje razvoja na področju varstva starejših. Z vključitvijo doma v model kakovosti E-Qalin, so zaposleni dobili  širši pogled na potrebe stanovalcev, želje zaposlenih in tudi mnenja s strani svojcev. 

V celotnem obdobju delovanja doma je naše delo temeljilo na spoštovanju, sodelovanju in povezovanju. Poskušali smo kar v največji meri zagotavljati dobre medsebojne odnose, poskrbeti, da se zaposleni dobro počutijo na svojih delovnih mestih in da z veseljem prihajajo v službo. Le v tem primeru je izvedena storitev za naše stanovalce takšna, kot jo želimo, prijazna, strokovna, v duhu domačnosti in sproščenega vzdušja.

Velik del današnje ekipe predstavljajo zaposleni, ki so v Pegazovem domu pričeli z delom v letu 2006, kar kaže na izjemno pripadnost podjetju, ki mu v vseh letih ni bil cilj ustvarjanje dobička, temveč dobri pogoji za zaposlene in kvalitetne storitve za uporabnike.  

V letih delovanja Pegazovega doma smo realizirali številne pridobitve in izvedli večje in manjše investicije. Med pomembnejšimi so:

 • skupni projekt z Občino Rogaška Slatina – Zunanji fitnes za vse generacije
 • novo dvigalo
 • ureditev krožnih poti za stanovalce z demenco
 • ureditev induktivne zanke za uporabnike slušnih aparatov
 • ureditev kotičkov s starinskim pohištvom
 • nabava številnih medicinsko terapevtskih pripomočkov
 • ureditev nove terase oz zimskega vrta za stanovalce
 • zamenjava tal in kuhinj na vseh 7 gospodinjskih skupinah
 • nabava kopalne postaje za težje pokretne stanovalce
 • nabava naprave za obdelavo vode z najnovejšo kinetično energijo
 • Pegazov dom – Demenci prijazna točka
 • idr.«

Direktorica se je zahvalila lastniku, Matjažu in Heleni Čampa za konstruktivno sodelovanje in podporo v vseh 15 letih, še posebej v zadnjem, Covid letu. Prav tako je bila zahvala namenjena županu Občine Rogaška Slatina, mag. Branku Kidriču, za njegov prispevek k mozaiku življenja stanovalcev v domu. Glede na to, da je največ stanovalcev iz Občine Rogaška Slatina, je obisk župana za stanovalce vedno lep in pomemben dogodek.

Zaradi epidemioloških razmer na prireditev niso bili vabljeni predstavniki institucij v lokalni skupnosti, je pa direktorica namenila iskreno zahvalo tudi njim, saj so vsi s svojim prispevkom bistveno obogatili življenje stanovalcev v Pegazovem domu. To so vse osnovne šole v Rogaški Slatini, Vrtec Rogaška Slatina, Knjižnica, Glasbena šola, Ljudska univerza, Šolski center Rogaška Slatina, kulturna društva, zbori, glasbeniki in ansambli, prostovoljci, duhovniki iz lokalnega okolja ki so omogočali duhovno oskrbo v domu in številni drugi. 

Ob zaključku je še dodala:

»Naš uspeh se meri z zadovoljstvom naših stanovalcev. Kot slišimo skoraj vsakodnevno in razberemo iz vsakoletnih anket, je ta stopnja zadovoljstva dokaj visoka. To nam je vzpodbuda, da poskušamo segati še višje, da s pridom uporabimo vse, kar smo gradili do sedaj in z novimi idejami, novimi močmi in predvsem veliko mero pripravljenosti odpiramo pot v prihodnost.«

Generalni direktor Matjaž Čampa se je zahvalil vodstvu doma za uspešno delo, moderatorke pa so povzele njegovo razmišljanje, povzeto iz intervjuja:

»Podjetje mora z leti postati odporno proti morebitnim nihanjem, ki bi lahko vplivali na poslovanje. Biti mora referenca drugim – prepoznavno in priznano na svojem področju.

Odnos do sodelavcev in spoštovanje vsakega posameznika sta za uspeh bistvenega pomena. Z večino najinih sodelavcev delava že vseh 15 let. Iskreno, pošteno, z velikim zaupanjem. Tudi sproščeno, istočasno pa zelo profesionalno. Ekipa, kot si jo lahko samo želiva. In prepričana sva, da imamo dovolj razlogov za optimističen pogled v prihodnost.”

Župan Občine Rogaška Slatina je spomnil na aktivnosti Občine za dom za starejše, ki so se pričele pred 20 leti. » Lahko smo ponosni na to lokacijo, v tistem času so se domovi gradili na obrobju mest« je poudaril ter čestital za 15 letno uspešno vodenje doma.

Vsako leto Pegazov dom v sklopu obletnice doma podeli tudi priznanje za NAJ delavko leta. 

Za leto 2020 je to priznanje prejela srednja medicinska sestra, Darja Simović, ki je v podjetju zaposlena vseh 15 let. Svoje delo opravlja odgovorno, predano in z veliko mero empatije. V zadnjih letih je svoje obveznosti nadgradila z organiziranjem različnih aktivnosti ob praznikih in dogodkih. Bila je ena prvih, ki so se aktivno vključili z rdečo cono v preteklem letu.

Ob koncu se je Irena Strašek, namestnica direktorice, v imenu vseh zaposlenih zahvalila direktorici za 15 letno uspešno vodenje doma ter lastnikom doma za dobro sodelovanje.

Ker se je program odvijal na zunanji površini, upoštevaje varno razdaljo, so sodelovali še učenci Glasbene šole Rogaška Slatina, Pija Herič na flavti, Marin Cvek in Leo Rampre na tamburicah ter Luci Tramšek. Posebno plesno, žogabend in pevsko točko pa so pripravile zaposlene, ki so v Pegazovem domu od leta 2006, vseh 15. let. Prireditev sta vodili Katja Žolger in Tina Jecl, sicer zaposlena kot delovni terapevt – animator v Pegazovem domu.

 

Stopite v stik

Pegazov dom
Celjska cesta 11
3250 Rogaška Slatina
03 818 55 00
tajnistvo@pegazov-dom.si
pegazov-dom.si

Uradni podatki

Comett domovi d.o.o.
Pegazov dom Rogaška Slatina
ID za DDV: SI83737766
IBAN: SI 56 05100-8015067390 (ABANKA d.d.)

Sledite nam

Desktop5.jpg
Retro permakultura za manj demence