Obisk slušnih akustikov podjetja Neuroth

7. 2. 2014

V Pegazovem domu se zavedamo, da je dober sluh pogoj za sporazumevanje z ljudmi v okolju, za sprejemanje informacij, za varno gibanje in za samostojno življenje.

Kakršne koli spremembe sluha lahko povzročijo težave pri posameznikovem funkcioniranju, ga omejujejo pri izvajanju aktivnosti, ga socialno izolirajo ter močno zmanjšajo kakovost njegovega življenja. Da bi naši stanovalci živeli kakovostno, se trudimo uporabiti vse razpoložljive pripomočke in ukrepe, s katerimi bi omilili naštete negativne posledice. Tako sta nas dne 7.2.2014 obiskala dva strokovnjaka slušne akustike iz podjetja Neuroth slušni aparati d.o.o, ki sta stanovalcem naredila preizkus sluha. Že obstoječim uporabnikom slušnih aparatov sta preverila delovanje slušnega aparata in ga s ponovno nastavitvijo prilagodila slušnim potrebam stanovalcem ter izvedla ustrezne vzdrževalne ukrepe. Ostalim stanovalcem sta na podlagi vrste in stopnje okvare sluha svetovala, kakšen slušni aparat izbrati in po potrebi priporočila obisk pri specialistu za ORL. Z individualno nastavljenimi slušnimi aparati naši stanovalci ponovno razumejo sogovornike, na novo spoznavajo raznolikost zvočnega okolja in polno uživajo ob vseh zvokih domskih prireditev za katere so bili prej prikrajšani.