Aktivnosti za krepitev spomina in kognicije

15. november 2018

Na demencah poskušamo preko različnih aktivnosti, ki zajemajo vsa področja čutnega zaznavanja: sluh, vid, vonj in tip poskušamo ohranjati spomin in seveda tako vplivati na čim večjo samostojnost pri izvajanju aktivnosti. 

Na demencah poskušamo preko različnih aktivnosti, ki zajemajo vsa področja čutnega zaznavanja: sluh, vid, vonj in tip poskušamo ohranjati spomin in seveda tako vplivati na čim večjo samostojnost pri izvajanju aktivnosti.