Obvestilo v zvezi z okužbo COVID 19

Dragi svojci,

v zadnjih dneh se virus Covid 19 ponovno širi v našem lokalnem okolju.

Glede na slabšo epidemiološko situacijo se Pegazov dom z današnjim dnem, 30.7.2020, zapira in sicer začasno za 1 teden. 

Konec naslednjega tedna bomo ponovno proučili situacijo in vas o nadaljnjih ukrepih obvestili.

Tako velja z današnjim dnem prepoved obiskov in omejujejo se tudi izhodi stanovalcev v domače okolje, trgovine, idr.

Še vedno bo obisk možen ob bistveno poslabšanem zdravstvenem stanju stanovalca,  v tem primeru nadzorovan, z obvezno uporabo kirurške maske in razkuževanjem pri vhodu v dom.

Prav tako bo ob nadzoru zaposlenih možen izhod stanovalcev v dopoldanskem in popoldanskem času za namen sprehoda v neposredni bližini doma.

 

Kristina Kampuš

direktorica